Integritetspolicy

Policy avseende lagring av personuppgifter

1. Insamling av information

Vi samlar in och behandlar information inom de områden och funktioner som anges nedan.

När du använder våra tjänster eller handlar hos oss kan du direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt, som till exempel när du genomför en bokning via vår hemsida eller kontaktar oss genom några av våra kontaktformulär där du lämnar ifrån dig personuppgifter av något slag.

Vi tar dessutom emot och sparar information om din dator och webbläsare, inklusive din IP-adress (Din IP-adress anonymiseras innan den lagras.), uppgifter om programvara, hårdvara och den begärda sidan genom Cookies.

Information du ger till oss:

 • Namn
 • E-postadress
 • Mobiltelefonnummer
 • Faktura- och leveransadress och liknande.

2. Användning av information

Den information vi samlar in från dig kan användas för att:

 • Förbättra vår hemsida & våra tjänster
 • Kontakta dig via e-post
 • Administrera en tävling, ett erbjudande eller en undersökning
 • Dela och ta del av andra kunders utvärderingar av produkter och tjänster.
 • Förhindra missbruk av en tjänst (förhindra, förebygga och utreda brott).

Vi samlar även in och behandlar personuppgifter för att följa tillämplig lagstiftning som t.ex. bokföringslagen och liknande.

3. Utlämnande till tredje part

Vi säljer inte personligt identifierbar information till utomstående parter.

Vilka kan vi komma att dela din information med

För att kunna tillhandahålla våra tjänster samt leverera dina varor till dig kan vi komma att överföra till, eller dela din information med, utvalda tredje parter.

Myndigheter:

På grund av lagkrav eller med ditt godkännande kan vi komma att dela dina uppgifter med myndigheter såsom Skatteverket, Polisen eller andra myndigheter.

4. Informationsskydd

Endast medarbetare som ska uträtta ett specifikt jobb (t.ex. fakturering eller kundservice), får tillgång till personligt identifierbar information. De datorer/servrar som används för att lagra personligt identifierbar information lagras i en säker miljö.

Använder vi oss av cookies?

Ja. Våra cookies förbättrar tillgången till vår webbplats och identifierar återkommande besökare. Dessutom förbättrar våra cookies användarupplevelsen genom att spåra och målanpassa användarens intressen. Vår användning av cookies kopplas över huvud taget inte till personligt identifierbar information på vår webbplats.

Vi tar dessutom automatiskt, genom Google Analytics, emot och sparar information om din dator och webbläsare, inklusive din IP-adress(Din IP-adress anonymiseras innan den lagras.), uppgifter om programvara och hårdvara samt den begärda sidan.

Hur länge sparar vi dina uppgifter

Vi kommer endast behålla dina personuppgifter så länge som behövs för att uppfylla de syften som specificerats i denna policy. När vi sparar din data för andra syften t.ex. för att uppfylla krav på bokföring, sparar vi dina uppgifter endast så länge som det är nödvändigt och/eller lagstadgat för respektive ändamål. Vi kommer genomföra regelbundna gallringar och ta bort personuppgifter om de inte längre behövs.

5. Dina rättigheter

Rätt att få tillgång till din data

Du kan begära en kopia av de uppgifter vi har om dig samt verifiera den information vi har om dig. Kopian är kostnadsfri.

Rätt till rättelse

Du har rätt att få felaktig eller ofullständig information om ditt själv ändrad/rättad.

Rätten att bli bortglömd

Om du inte längre vill att vi sparar dina uppgifter har du rätt att få dina uppgifter raderade, förutsatt att de inte längre är nödvändiga för det syfte de samlades in för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som t.ex. bokföringslagen, som gör att vi inte genast kan radera delar av din data. Vi kommer i de fall endast spara den data som vi är skyldiga enligt lag att hålla. Om behandlingen baseras på samtycke och detta återkallas så kommer dina uppgifter att raderas.

Rätt att begränsa

Du har rätt att kräva att behandlingen begränsas om något av följande är tillämpligt:

 • om du bestrider att personuppgifterna är korrekta
 • behandlingen är olaglig
 • vi inte längre behöver uppgifterna men du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara ett rättsligt anspråk.

Samtycke

Genom att använda vår webbplats och dess tjänster godkänner du vår integritetspolicy.